HÅNDLÆSNING:
Kunsten at læse i hænder, kiromanti, er mange tusind år gammel. En periode var det så udbredt i bl.a Ægypten, at det hørte naturligt med i børneopdragelsen.

Håndlæsning er et glimrende værktøj, når det drejer sig om at afdække, hvor du bevidst og ubevidst befinder dig her og nu.

Dine tanker og følelser på godt og ondt afspejler sig i dine hænder til enhver tid. Dine hænder forandrer sig hele tiden, hele livet, i takt med, at du forandrer dig! Du kan se, hvor du presser dig selv for hårdt, og hvor du har energireserver. Hvilke områder, der trænger til at blive forkælet - og hvilke, det er tid til at dæmpe. Hænderne vil hele tiden vejlede dig om, hvordan du kan passe bedst muligt på dig selv og få udnyttet dine talenter bedst - til glæde for både dig selv og dine omgivelser.

Håndlæsning er for mig både blindtegning, overhåndslæsning (håndryggene) samt læsning inde i hænderne (håndfladerne).

Blindtegning har vist sig at være et formidabelt godt vejlednings-redskab for mig; derfor har jeg valgt at starte alle mine konsultationer med det. Om vi derefter skal se mere på selve dine hænder, vil konsultationens energi fortælle mig.

Det er uden betydning, om du er god til at tegne eller ej, da du ikke må se på papiret, mens du tegner. Jo mindre du tænker, og jo mere du "bare" ser ind i din hånd, mens du tegner - jo bedre redskab til at se din energitilstand.
Blindtegningen fortæller mig en masse om din situation lige her og nu.

Hænderne "taler" med både form, farver, bevægelser, billeder, bjerge (forhøjninger indeni hånden) og linier.
Jeg hjælper dig med at oversætte :)

Det er vigtigt for at få det bedste resultat, at det hele kommenteres af dig. Det skal være en samtale - og du er velkommen til at stille spørgsmål.

Ligesom ved horoskopet (astrologi) og tarotoplæg viser hænderne dig dit landkort nu - men vejene vælger du selv. Lær dig selv og dine handlemuligheder bedre at kende, og du vil træffe mere tilfredsstillende valg i din videre udvikling.