Lidt om...

Min baggrund:
Jeg er født i Haslev den 29. januar 1959, og har siden boet rigtig mange forskellige steder i Danmark - Jylland/Fyn/Samsø og så tilbage til Sjælland igen.

Jeg er vokset op med en meget astrologi-interesseret morfar og ditto mor, en synsk farmor og en rest-familie, der bestemt ikke "troede på den slags". Allerede fra barnsben var jeg yderst sensitiv og fik "mange billeder og beskeder"; men disse blev oftest mødt med yderst stor skepsis, hovedrysten og kommentarer som: "styr din fantasi, Gitte" og "du må lære at tale sandt".
Da jeg faktisk ikke kunne lyve - men, som de fleste mennesker, samtidig havde et stort behov for at  blive accepteret og elsket, valgte jeg at arbejde målrettet med de naturvidenskabelige områder. Det viste sig heldigvis, at jeg også havde fået rigtig gode gaver til at tilegne mig den slags viden. Nu kunne jeg blive både troet på og respekteret ...bare jeg holdt mig til gængse facts.

I 1980érne - hhv 1982 og 1986 - valgte mine to meget elskelige børn mig til mor. Det var i første omgang meget, meget skræmmende/udfordrende for mig, da mit selvbillede sagde mig, at jeg var for mærkelig til at kunne blive en god mor. Det viste sig dog (selvfølgelig - intet er jo tilfældigt :) ), at mine to fantastiske børn blev - og stadig er - nogle af mine allerbedste gaver i denne her inkarnation.

Sygdom har været/er den læreproces, som jeg har fået de fleste og mest udfordrende erfaringer gennem - både som barn, ung og som voksen. En meget, meget stor del af min tid denne her gang (i denne her inkarnation) har jeg ligget syg - også langvarigt samt nogle gange livstruende. Arbejdsløshed/usunde parforhold/store tab m.m.m. har jeg også skullet lære af
Det har været en hård og lang vej at gå - og jeg er, nu, meget taknemmelig herfor.
Først og fremmest har det givet mig en rigtig stor erfaringssæk samt ydmyghed&taknemmelighed overfor/til Livet ('s læreprocesser) - og med det kan jeg møde dig i "øjenhøjde" - med forståelse, medfølelse og velbegrundet optimisme.

Alle mine læreprocesser - uanset hårdhedsgrad - har hjulpet mig på min Indre Vej - og ført mig til et rigtig godt og meningsfyldt liv. :)

Jeg er Esoteriker, så mit verdensbillede og menneskesyn er anderledes end det gængse. For mig drejer alting sig om Energi og Bevidsthed. Vi mennesker inkarnerer her på Gaia (Jorden) for at lære/øge vores bevidsthedsniveau og for at hjælpe med at øge Lysindstrømningen.
Jeg er en Lysarbejder :)

Maj 2017 afsluttede jeg min 2-årige uddannelse som Spirituel Astrolog (Esoterisk/bevidstheds-astrologitydning) hos Claus Houlberg, Asak (Astrologisk Akademi), en overbygningsuddannelse for astrologer. Foruden mine diplom-astrolog-uddannelser har jeg bl.a. uddannelse som lærer, vejleder, tarot- og håndlæser samt hjertehealer; og jeg har mere end 15 års erfaring som voksenunderviser (overvejende i matematik, fysik-kemi og IT).


Astrolysets baggrund
Selvom jeg altid har elsket at undervise - såvel voksne som efterskoleelever - og det har været meget, meget berigende for mig at arbejde sammen med så mange smukke Sjæle over så mange år - manglede jeg noget vigtigt i mit Liv.
Jeg havde brug for at arbejde med mine spirituelle gaver, at stå ærligt frem med det, som jeg inderst inde vidste var/er sandt, uden at det kunne bevises naturvidenskabeligt. Jeg kunne mærke, at det var meningen, at jeg skulle noget andet også.

I 1999 besluttede jeg mig - endelig - for, at jeg ville have den 4-årige diplomastrologiske uddannelse fra SAS (altså Skandinavisk Astrologi Skole). Undervisningen foregik i AstrologiHuset, der dengang havde adresse lige ved Valby Station. Skolen var en af de mange fantastiske projekter som AstrologiHusets leder, Karl Aage Jensen har stået bag.

Da jeg dengang var både fuldblods arbejdsnarkoman samt troede, at jeg skulle have så meget kontrol med min tilværelse som muligt - arbejdede jeg selvfølgelig videre fuldtids som underviser, mens jeg uddannede mig indenfor det alternative og startede eget firma her.
(hvilket blev en erfaring, som jeg forståeligt nok måtte betale med store helbredsudfordringer.
Gevinsten var dog bestemt prisen værd :) )

I mit første skoleår (1999/2000) på SAS kom navnet "Astrolyset" til mig, da jeg skulle stille ind på et firmanavn, som jeg ville bruge; når jeg blev uddannet astrolog. Det kom SÅ krystalklart til mig, at jeg slet ikke var i tvivl om, at det var en guddommelig gave.

Det var dog først efter, at jeg også var blevet uddannet i håndlæsning (ved den islandske Sigridur), at jeg syntes, at jeg havde viden og erfaring nok til officielt at tilbyde konsultationer.
I slutningen af 2002, i Nyborg, startede jeg så Astrolyset - fuld af "sommerfugle i maven". Jeg supplerede med en tarottydnings-uddannelse (ved Karen Moresco) i foråret 2003.
Jo længere tid, at jeg arbejder i Astrolyset, jo mere ydmyg og taknemmelig bliver jeg over disse 3 fantastiske spirituelle redskaber: astrologi, håndlæsning samt tarottydning.

I 2015 startede jeg på "Esoterisk (Åndelig) Astrologitydning" ved Claus Houlberg´s Astrologisk Akademi (asak).
Undervisningen blev afholdt i AstrologiHuset, Kbh.
Jeg har også suppleret med Kabbala/Åndsvidenskabskurser på Yogaskolen i Nyborg ved B. Kim Pedersen fra Aalborg 2017-2018.
Det har hjulpet mig meget i mit Spirituelle arbejde - så mit vejledningsfokus nu er klart på Den Indre Vej: hvorfor er jeg her og hvad kan jeg hjælpe med.

Det er de spørgsmål, som jeg gerne vil hjælpe dig til selv at finde dine svar på - så du på den måde bliver stærkere til at træffe dine valg i overensstemmelse med Dit Indre Lys.

2019 er et meget vigtigt år for Astrolyset og mig:
jeg har taget min autoritet helt på mig - og tilbyder nu konsultationer,  nye enkeltstående lørdagsseancer Nærvær i Astrolyset (vha astrologi, håndlæsning, tarottydning, kabbala m.m.),  - samt grundkurser i "Crowley Tarot", AT1