Astrolysets radixASTROLOGI:

Astrologi er et symbolsprog baseret på filosofiske principper - et rigtig gammelt oldtidssprog, der som alle andre sprog udvikler/ændrer sig.

Den astrologiske virkelighed hviler på 4 grundlæggende love:
Loven om Enhed, Loven om Tiltrækning, Lov om Analogi og endelig Lov om Udvikling.
Bogen "Astrologisk Filosofi" af Claus Houlberg, forlag Museum Astrologicum fra 2014 er fremragende læsning, hvis du gerne vil vide mere :)

For at "oversætte" astrologisk til forståeligt, brugbart dansk i en konsultation, tager jeg udgangspunkt i en tegning: fødselshoroskopet. For at lave den denne tegning, også kaldet radix, har jeg brug for at kende din fødselsdag, -år, -tid og -sted. Fødselstidspunktet er virkelig svært at fastsætte - også selvom både jordemoder og andre tilstede ved fødslen gør deres bedste, så ofte må der en korrektion til ud fra skelsættende begivenheder i Livet. (se evt. punktet Hjælp)

Astronomien - den naturvidenskabelige metode til at kortlægge Universet - hang oprindeligt helt sammen med tydningsastrologien. Vi bruger stadig de astronomiske data for planeters beliggenhed i forhold til jorden (eller solen) til at optegne radix - og nu behøver astrologen ikke selv lave beregninger og optegning. Det findes der udmærkede programmer til, så astrologen kan koncentrere sig om selve tydningen. Jeg bruger nu det fremragende program, Live Horoscope, der er lavet af astrolog Kim Dam Petersen. Alle kan frit downloade og bruge det!

Dit fødselshoroskop, radix, er et kort over planeters stilling, da du blev født. Solen, månen og planeterne - også dværgplaneter - i vores solsystem gav dig på det tidspunkt et slags kosmisk aftryk, som du har med dig hele livet igennem. Nogle bestemte temaer.
Det er som en pakket rygsæk, som du får med dig på din livsrejse. Selvom radix er uforandret livet igennem, skal det tydes forskelligt helt afhængig af, hvor du befinder dig i din udvikling/afvikling - hvor du har rejst, og hvor du er på vej hen :)

Uden en dialog med dig, kan jeg, som astrolog, kun se, hvad du fik "med i rygsækken". Jeg kan i et radix ikke se, hvilke af tingene, som du har brugt - hvordan du har brugt dem - hvilke erfaringer, som du har høstet eller hvilke veje, som du har valgt at gå. Det er de vilkår, som gælder, hvis du får et computertydet horoskop.

Foruden tydning af fødselshoroskopet kan astrologien også bruges til at se på påvirkninger til radix fra planeters positioner nu og i nærmeste fremtid - også kaldet progressioner og transitter. Udgangspunktet for denne tydning er altid, hvor du er i Livet.

Jeg er spirituel udviklingsastrolog/Esoteriker. Derfor er dine valg indtil nu - din udvikling/afvikling - altafgørende, når jeg skal tyde dit horoskop. Derfor er en rigtig samtale nødvendig for et godt tydningsresultat.

Husk: Horoskopet viser mange muligheder - dit landkort - men du bestemmer selv, hvilke veje du vil gå.
Du har selv stor indflydelse på din nutid og dermed også din fremtid!