ASU

 Astrolysets Spirituelle Uddannelse

Astrolysets logo


ASU er en uddannelse i at være Lysarbejder her på Gaia/Jorden.

Jeg kræver ingen faglig uddannelse af dig for at blive optaget.
Du behøver ikke at kende til teosofi, esoterisk astrologitydning eller andre spirituelle områder på forhånd;
men du ved i dit hjerte, at du ikke finder dit livs dybere mening ved kun at søge videre i den ydre verden.
Du har brug for at arbejde (videre) med dit Indre liv.

ASU hviler på den esoteriske lære om den Indre Vej:
- at vi alle er Sjæle på rejse,
- at vi alle er både Krop, Sjæl og Ånd,
- at vi alle er inkarneret her på Gaia/Jorden for at lære,
- at de grundlæggende/Universelle Love gælder for alle
- at vi alle i hver eneste af vore inkarnationer har nogle specielle områder af Livet, som vi skal høste erfaringer på,
- at vi alle ER Sjæle, der HAR en personlighed

Vi er alle forbundne via Lyset i os

Du har din helt specielle Vej at gå, ligesom jeg har min - alle mennesker har deres unikke udviklingsvej.
Ingen andre kan gå Vejen for dig; men igennem mødet med andre kan du se din Vej klarere - og få/give hjælp til at gå Vejen.

Det overordnede mål er ens for alle:
større bevidsthed og mere Lys

Det er det, som ASU drejer sig om

Uddannelsen er helt ny; så den vil finde sin mere detaljerede form over tid :)
Første hold, semester 1A, startede lørdag den 21. januar 2017.
Hvert semester er over 3 lørdage.

ASU´s grunduddannelse er berammet til 2 år fordelt på 8 semestre: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A og 4B
Der kan maksimalt være 7 deltagere på holdet - og der skal minimalt være 3, for at holdet oprettes.

Undervisningen foregår i mit hjem i Faxe Ladeplads


Informationer om tilmelding, pris, datoer m.m. se venligst: ASU praktiske informationer

ASU kræver både stor åbenhed, tillid, rummelighed og samarbejdsvilje fra hver eneste deltager.
Du kommer til at deltage aktivt på lige fod med dine holdkammerater.
Du skal på forhånd oplyse mig om dine fødselsdata (fødsels-dag,-år, -sted og (formodentlig) -tid),
og den første undervisningsgang vil du så få udleveret radix (fødselshoroskop) både for dig selv og for de andre på holdet.
Du må acceptere, at du har tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger, som de andre på holdet giver!
Høj etisk bevidsthed er en nødvendighed for dette arbejde.

ASU bruger både astrologi (A), tarot (T) samt håndlæsning (H) som tydningsredskaber.
Det er dig - og de andre på holdet - og dit/deres liv, som hele tiden er udgangspunktet;
når vi sammen tyder - altså ingen tydning på personer udenfor holdet!
Du får grundviden indenfor alle 3 tydningsredskaber (A, T og H).
Du bliver uddannet i Lysarbejde på ASU; men ikke uddannet som astrolog, tarottyder eller håndlæser

Hver undervisningsgang vil starte med en groundings-/meditationsøvelse,
da undervisningen kun kan lade sig gøre med hjælp/inspiration fra oven - fra Den Guddommelige Energi

Velkommen til ASU, kære Lysarbejder!

Gitte Herlo Beenfeldt
www.astrolyset.dk